Gemsy пълен автомат

Индустриални шевни машини

  
Цена:0.00лв.

модел GEM 8957CE4

енергоспестяващ - direct drive мотор 

централно смазване

автоматично рязане на конците

автоматична затяжка

автоматично вдигане на крачето

контрол панел

вградено LED осветление

стъпка до 5 мм.

задаване на брой бодове

задаване на застъпване на бодове

правоъгълно шиене

U тип шиене

изреждане на бодове

позициониране на иглата в горно и долно положение

високоскоростен модел