финансиране и лизинг

 

Ако желаете да закупите шевна машина на лизинг от нас, може да се обърнете за информация към нашия финансов партньор:

ЕАД "Начала" :

 

http://www.nachala.bg/