шивашки курсове и обучение

1. Първи стъпки в шиенето: 

- Входящо ниво за "Запознаване с шевната машина/оверлог" за тези, които за първи път работят с шевна машина/оверлог- 30 лв., 3 уч. ч., включва: вдяване на машината, задаване на програми, регулиране на параметрите на програмата,  видове програми, видове крачета, видове игли, вид илик, подбор на игла и конец спрямо материята - 27.10.2018 /ускорен/, 10.11.2018, 01.12.2018 /ускорен/.

- "Първи стъпки", включва: ръчни бодове, владеене на шевната машина, скрояване и ушиване на чанта - 72 лв., 8 уч.ч., - 22.10.2018 / ускорен/, 10.11.2018. 

- "Ушиване на дамска пола" - по собствени размери, вадене на кройки, скрояване и ушиване на пола - 80 лв., 10 уч.ч. -   11.11.2018, 08.12.2018.

- "Ушиване на дамска блуза" - по собствени размери, вадене на кройки, скрояване и ушиване на блуза - 80 лв., 10 уч.ч. - 16.11.2018, 14.12.2018.

- "Ушиване на дамска pокля" - по собствени размери, вадене на кройки, скрояване и ушиване на pокля - 96 лв., 12 уч.ч. - 24.11.2018, 15.12.2018.

2. Майсторски клас:

- "Ушиване на дамска pиза" - по собствени размери, вадене на кройки, скрояване и ушиване на pиза - 96 лв., 12 уч.ч. - 17.11.2018, 13.12.2018,

- "Ушиване на дамски панталон" - по собствени размери, вадене на кройки, скрояване и ушиване на панталон - 110 лв., 14 уч.ч. -  15.11.2018, 10.12.2018.