шивашки курсове и обучение

1. Първи стъпки в шиенето: 

- Входящо ниво за "Запознаване с шевната машина/оверлог" за тези, които за първи път работят с шевна машина/оверлог- 30 лв., 3 уч. ч., включва: вдяване на машината, задаване на програми, регулиране на параметрите на програмата,  видове програми, видове крачета, видове игли, вид илик, подбор на игла и конец спрямо материята - 05.02.2018 /ускорен/, 05.03.2018, 02.04.2018 /ускорен/, 07.05.2018, 04.06.2018, 07.07.2018 /ускорен/,

- "Първи стъпки", включва: ръчни бодове, владеене на шевната машина, скрояване и ушиване на чанта - 72 лв., 8 уч.ч., - 07.02.2018 /ускорен/, 10.03.2018, 10.04.2018 / ускорен/, 14.05.2018, 11.06.2018, 09.07.2018, 

- "Ушиване на дамска пола" - по собствени размери, вадене на кройки, скрояване и ушиване на пола - 80 лв., 10 уч.ч. -  14.02.2018, 19.03.2018, 14.04.2018, 21.05.2018, 16.06.2018, 11.07.2018,

- "Ушиване на дамска блуза" - по собствени размери, вадене на кройки, скрояване и ушиване на блуза - 80 лв., 10 уч.ч. -  21.02.2018, 26.03.2018, 23.04.2018, 26.05.2018, 29.06.2018,

- "Ушиване на дамска pокля" - по собствени размери, вадене на кройки, скрояване и ушиване на pокля - 96 лв., 12 уч.ч. - 12.02.2018, 09.03.2018, 21.04.2018, 11.05.2018, 08.06.2018, 04.07.2018,

2. Майсторски клас:

- "Ушиване на дамска pиза" - по собствени размери, вадене на кройки, скрояване и ушиване на pиза - 96 лв., 12 уч.ч. - 19.02.2018, 17.03.2018, 16.04.2018, 19.05.2018, 15.06.2018, 13.07.2018,

- "Ушиване на дамски панталон" - по собствени размери, вадене на кройки, скрояване и ушиване на панталон - 110 лв., 14 уч.ч. -  25.02.2018, 30.03.2018, 27.04.2018, 31.05.2018, 23.06.2018.