апарат за рязане чрез стапяне

апарат за рязане чрез стапяне: на текстилни етикети, силиконови етикети или ленти, найлонови ленти, конци и др.