боксер машина 4-иглова Gemsy SG1404PMD

боксер машина с устройство за ластик

игли 4 бр.

регулиране на стъпката 7-17 мм.

разстояние между иглите 3/4, 1, 1и1/8, 1и1/4, 1и1/2  

повдигане на крачето до 10 мм.