машина за почистване на конци

220 V

900 Wat

вакуум за отпадък

вграден филтър