плетачна машина

- модел: Singer

- производител: Франция

- двубърдова, 5-ти файн, с мотор и компютър за видовете плетива

В МОМЕНТА НЕ Е НАЛИЧНА

увеличи изображението

увеличи изображението

увеличи изображението

увеличи изображението

увеличи изображението

увеличи изображението