шивашки курсове и обучение

1. Първи стъпки в шиенето: 

- Входящо ниво за "Запознаване с шевната машина/оверлог" за тези, които за първи път работят с шевна машина/оверлог- 30 лв., 3 уч. ч., включва: вдяване на машината, задаване на програми, регулиране на параметрите на програмата,  видове програми, видове крачета, видове игли, вид илик, подбор на игла и конец спрямо материята - 11.03.2019 /ускорен/, 11.04.2019, 13.05.2019.

- "Първи стъпки", включва: ръчни бодове, владеене на шевната машина, скрояване и ушиване на чанта - 72 лв., 8 уч.ч., - 18.03.2019, 15.04.2019, 20.05.2019, 10.06.2019.

- "Ушиване на дамска пола" - по собствени размери, вадене на кройки, скрояване и ушиване на пола - 90 лв., 10 уч.ч. -   22.04.2019, 27.05.2019, 17.06.2019.

- "Ушиване на дамска блуза" - по собствени размери, вадене на кройки, скрояване и ушиване на блуза - 90 лв., 10 уч.ч. - 25.03.2019, 24.06.2019.

- "Ушиване на дамска pокля" - по собствени размери, вадене на кройки, скрояване и ушиване на pокля - 96 лв., 12 уч.ч. - 15.03.2019, 05.04.2019, 03.05.2019, 03.06.2019.

2. Майсторски клас:

- "Ушиване на дамска pиза" - по собствени размери, вадене на кройки, скрояване и ушиване на pиза - 96 лв., 12 уч.ч. - 22.03.2019, 12.04.2019, 10.05.2019, 10.06.2019.

- "Ушиване на дамски панталон" - по собствени размери, вадене на кройки, скрояване и ушиване на панталон - 110 лв., 14 уч.ч. -  22.03.2019, 29.03.2019, 19.04.2019, 17.05.2019, 17.06.2019.