шивашки курсове и обучение

 

 

1. Първи стъпки в шиенето: 

- Входящо ниво за "Запознаване с шевната машина/оверлог" за тези, които за първи път работят с шевна машина/оверлог- 38 лв., 3 уч. ч., включва: вдяване на машината, задаване на програми, регулиране на параметрите на програмата,  видове програми, видове крачета, видове игли, вид илик, подбор на игла и конец спрямо материята 14.01.2022, 04.03.2022,  08.04.2022

- "Първи стъпки", включва: ръчни бодове, владеене на шевната машина, скрояване и ушиване на чанта - 80 лв., 8 уч.ч., - 21.01.2022, 11.03.2022,  15.04.2022

- "Ушиване на дамска пола" - по собствени размери, вадене на кройки, скрояване и ушиване на пола - 100 лв., 10 уч.ч. -   28.01.2022, 25.03.2022,  29.04.2022

- "Ушиване на дамска блуза" - по собствени размери, вадене на кройки, скрояване и ушиване на блуза - 100 лв., 10 уч.ч. - 10.01.2022, 14.03.2022,  04.04.2022

- "Ушиване на дамска pокля" - по собствени размери, вадене на кройки, скрояване и ушиване на pокля - 108 лв., 12 уч.ч. -  17.01.22, 21.03.22, 11.04.2022

2. Майсторски клас:

- "Ушиване на дамска pиза" - по собствени размери, вадене на кройки, скрояване и ушиване на pиза - 108 лв., 12 уч.ч. - 24.01.2022, 28.03.2022

- "Ушиване на дамски панталон" - по собствени размери, вадене на кройки, скрояване и ушиване на панталон - 120 лв., 14 уч.ч. -   31.01.2022, 04.04.2022, 18.04.2022