шивашки курсове и обучение

1. Първи стъпки в шиенето: 

- Входящо ниво за "Запознаване с шевната машина/оверлог" за тези, които за първи път работят с шевна машина/оверлог- 38 лв., 3 уч. ч., включва: вдяване на машината, задаване на програми, регулиране на параметрите на програмата,  видове програми, видове крачета, видове игли, вид илик, подбор на игла и конец спрямо материята - 05.06.2020, 03.07.2020,  31.07.2020.

- "Първи стъпки", включва: ръчни бодове, владеене на шевната машина, скрояване и ушиване на чанта - 80 лв., 8 уч.ч., - 12.06.2020, 10.07.2020,  07.08.2020.

- "Ушиване на дамска пола" - по собствени размери, вадене на кройки, скрояване и ушиване на пола - 100 лв., 10 уч.ч. -   19.06.2020, 17.07.2020,  14.08.2020.

- "Ушиване на дамска блуза" - по собствени размери, вадене на кройки, скрояване и ушиване на блуза - 100 лв., 10 уч.ч. - 26.06.2019, 24.07.2020,  21.08.2020.

- "Ушиване на дамска pокля" - по собствени размери, вадене на кройки, скрояване и ушиване на pокля - 108 лв., 12 уч.ч. -  01.06.2020, 05.08.2020, 28.08.2020.

2. Майсторски клас:

- "Ушиване на дамска pиза" - по собствени размери, вадене на кройки, скрояване и ушиване на pиза - 108 лв., 12 уч.ч. - 08.06.2020, 12.08.2020,  04.08.2020.

- "Ушиване на дамски панталон" - по собствени размери, вадене на кройки, скрояване и ушиване на панталон - 120 лв., 14 уч.ч. -   15.06.2020, 19.08.2020, 11.09.2020.