шивашки курсове и обучение

1. Първи стъпки в шиенето: 

- Входящо ниво за "Запознаване с шевната машина/оверлог" за тези, които за първи път работят с шевна машина/оверлог- 30 лв., 3 уч. ч., включва: вдяване на машината, задаване на програми, регулиране на параметрите на програмата,  видове програми, видове крачета, видове игли, вид илик, подбор на игла и конец спрямо материята - 18.01.2020, 07.02.2020,  06.03.2020, 03.04.2020,

- "Първи стъпки", включва: ръчни бодове, владеене на шевната машина, скрояване и ушиване на чанта - 72 лв., 8 уч.ч., - 06.12.2019, 25.01.2020,  14.02.2020, 13.03.2020, 10.04.2020.

- "Ушиване на дамска пола" - по собствени размери, вадене на кройки, скрояване и ушиване на пола - 90 лв., 10 уч.ч. -   13.12.2019, 25.01.2020,  21.02.2020, 20.03.2020, 17.04.2020.

- "Ушиване на дамска блуза" - по собствени размери, вадене на кройки, скрояване и ушиване на блуза - 90 лв., 10 уч.ч. - 20.12.2019, 28.02.2020,  27.03.2020,  24.04.2020.

- "Ушиване на дамска pокля" - по собствени размери, вадене на кройки, скрояване и ушиване на pокля - 96 лв., 12 уч.ч. -  27.12.2019, 13.01.2020, 14.02.2020, 09.03.2020, 13.04.2020.

2. Майсторски клас:

- "Ушиване на дамска pиза" - по собствени размери, вадене на кройки, скрояване и ушиване на pиза - 96 лв., 12 уч.ч. - 09.12.2019, 20.01.2020,  17.02.2020,  16.03.2020, 20.04.2020.

- "Ушиване на дамски панталон" - по собствени размери, вадене на кройки, скрояване и ушиване на панталон - 110 лв., 14 уч.ч. -   16.12.2019, 27.01.2020, 24.02.2020, 23.03.2020, 27.04.2020.