ютия професионална

ютия професионална за парогенератор - много видове и размери

  • регулиране на температурата
  • регулиране на подаване на парата

увеличи изображението

увеличи изображението

увеличи изображението

увеличи изображението

увеличи изображението

увеличи изображението

увеличи изображението

увеличи изображението

увеличи изображението

увеличи изображението

увеличи изображението

увеличи изображението

увеличи изображението

увеличи изображението